At investere i biler giver økonomisk og emotionelt afkast

Biler som investeringsobjekt

Kærligheden til sportsvogne og samlerbiler er vokset støt de seneste år, og det har afspejlet sig i stigende priser. Biler er blevet investering, både når du som samler investerer med hjertet, og når du investerer mere kalkulerende. Samlerbiler omfavner fuldblodsfascination og kærlighed til teknik. Blot et begrænset antal modeller kan kaldes sande klassikere – og kun få heraf fremstår i perfekt stand. 

Scroll

Biler i en porteføljesammenhæng

Investeringsbiler har generelt udvist attraktive porteføljeegenskaber historisk: Afkastet har været attraktivt, værdiudviklingen har ikke været afhængig af op- og nedture i den globale økonomi, og korrelationen til andre aktivklasser såsom aktier, obligationer og ejendomme har været lav. Dertil kommer at biler, i modsætning til andre finansielle aktiver, ikke går konkurs, i udgangspunktet kan handles globalt, ikke er denomineret i nogen bestemt valuta, og i sidste ende har en underliggende værdi. Investeringsbiler bidrager med andre ord med robusthed, selv til en i forvejen veldiversificeret portefølje.

Korrelation mellem udviklingen i værdien af superbiler, racerbiler og andre finansielle aktiver

Aktivklasse Amerikanske aktier Europæiske aktier Obligationer Ejendomme Superbiler Racerbiler
Amerikanske aktier 100,0%
Europæiske aktier 78,1% 100,0%
Obligationer 8,0% 8,7% 100,0%
Ejendomme 18,4% 26,5% -10,8% 100,0%
Superbiler 3,5% -1,9% 5,8% -2,4% 100,0%
Racerbiler -10,2% -7,1% -5,8% 4,8% 23,0% 100,0%

 

Note: Korrelationer er beregnet på grundlag af månedlige afkast i perioden fra januar 2004 til januar 2022. Afkastet på amerikanske og europæiske aktier er baseret på udviklingen i henholdsvis S&P 500 og Eurostoxx 600. Afkastet på obligationer er baseret på Bloomberg Euro-Aggregate index. Afkastet på ejendomme er baseret på udviklingen i kvadratmeterprisen på danske ejerlejligheder.
Kilde: Bloomberg, FinansDanmark og Selected Car Investment.

Investering i biler kræver den rette tilgang

Køb og salg af eksklusive superbiler og racerbiler foretages primært af entusiaster og samlere over hele verden, og ofte assisteret af en mægler i form af en agent, et auktionshus, en bilforhandler eller lignende. En stor del af markedsaktiviteten foregår dog som private handler, og dermed skifter mange biler ejer uden at handelsdetaljer såsom pris, køber, kilometerstand med videre behøver at blive offentliggjort.

Én del af markedet er dog meget transparent, nemlig den del som foregår gennem de store auktionshuse. Her offentliggøres data og historik på bilen i forbindelse med et salg, og valideres af relevante eksperter inden for det pågældende mærke, model, biltype, eller årgang. Markedsaktører kan derfor både nemt og gratis få informationer af høj kvalitet om en pågældende transaktion, hvorfor resultater fra auktioner ofte bliver et objektivt holdepunkt i prisforhandlingerne. Auktionsmarkedet er derfor en toneangivende og troværdig kilde til både at vurdere markedsprisen for en given bil, men det kan også give indikationer om mere overordnede trends.

Et marked i vækst

Hvis man tager udgangspunkt i netop auktionsmarkedet, så er det tydeligt at aktiviteten har været stigende. Antallet af solgte biler på auktion i 2021-sæsonen var det tredje højeste nogensinde, og viser at markedet har vokset med ca. 6,1% i gennemsnit siden starten af 1990’erne. Den stigende tendens er blandt andet et resultat af, at auktionshusene via sociale medier og bredere kommunikation har formået at blive mere globale i deres markedsføring. Således har de bidraget til at markedspladsen er blevet udvidet, til gavn for både købere og sælgere.

Med megatrends som stigende velstand, en voksende middelklasse og en stadig større adgang til data og information forventes kendskabet til og relevansen af alternative aktivklasser såsom investeringsbiler at stige også i fremtiden. Hvis man kigger tilbage på de seneste 10 år, så er antallet af velhavende personer steget med ca. 135% fra 2010 til 2020; og i samme periode har biler med et samlet afkast på 164% hen over de seneste 10 år således klaret sig bedre end alle andre samleobjekter på nær sjælden whisky.

10-year development in the value of selected collectibles

Collector cars are an overlooked but highly interesting investment. The Knight Frank Luxury Investment Index Q2 2023 shows that the price increases of classic cars in many cases outpace both traditional and alternative investments such as watches, jewellery, art and wine.

WHISKEY 322%

WINE 149%

WATCHES 147%

CARS 118%

ART 109%

HANDBAGS 60%

COINS 59%

JEWELRY 39%

FURNITURE 36%

DIAMONDS 13%

Source: Knight Frank Wealth Report 2023

Vi finder din bedste investering

Når du investerer med fokus på afkast, handler det naturligvis om at vide hvilke mærker, modeller og årgange, der sikrer din investering bedst muligt – samt at finde de bedste eksemplarer af disse biler.

Når vi hver dag formår at kombinere vores ekspertviden på biler, sammen med den analytiske tilgang på investeringer og det helt rette internationale netværk udgør vi i vores øjne den rette sparringspartner til at hjælpe vores kunder med at finde deres drømme bilinvestering.