Pulje 3

Superbiler og Racerbiler

Fully drawn

Investering i superbiler og racerbiler har siden 2004 givet et årligt afkast på henholdsvis 13,4% og 10,7%. Dertil kommer at prisudviklingen på netop superbiler og racerbiler har vist sig at være relativt robust, med kun begrænsede fald og lav korrelation med andre finansielle aktiver såsom aktier, obligationer og ejendomme. Superbiler og racerbiler udgør dermed en effektiv aktivklasse for de investorer der ønsker at forbedre det risikojusterede afkast på deres portefølje.

Denne pulje er fuldt tegnet, og det er derfor ikke længere muligt at blive medinvestor i pulje 3 med investeringsfokus på superbiler og racerbiler. Vil du kontaktes som den første, når næste pulje er åben, så kontakt os nedenfor.

Scroll
Markedsudviklingen i seneste puljer

Urealiseret afkast på 20%

I efteråret 2019 lancerede Selected Car Investment et helt nyt koncept inden for puljeinvestering, da vi som de første i Danmark kunne tilbyde puljeinvestering i klassiske biler. Her fik vi understreget interessen, da vores første pulje blev fuldt tegnet på de ønskede 30 millioner kr. ved udgangen af 2019.

Derfor blev bilverdenens konger også temaet for Selected Car Investments anden pulje af klassiske investeringsbiler. Målet med anden pulje var at rejse 50 millioner kr. til en forventet portefølje på 3-5 spektakulære superbiler.

Med de to første investeringspuljer har vi leveret et årligt urealiseret bruttoafkast på over 20%!

Lav korrelation med klassiske investeringer

Markedet for superbiler og racerbiler har generelt udvist attraktive porteføljeegenskaber. Afkastet har været attraktivt, værdiudviklingen har ikke været afhængig af op- og nedture i den globale økonomi, og korrelationen til andre aktivklasser såsom aktier, obligationer og ejendomme har været lav. Dertil kommer at biler, i modsætning til andre finansielle aktiver, ikke går konkurs, i udgangspunktet kan handles globalt, ikke er denomineret i nogen bestemt valuta, og i sidste ende har en underliggende værdi. Superbiler og racerbiler bidrager med andre ord med robusthed, selv til en i forvejen veldiversificeret portefølje.

Med vores puljeinvesteringer lukker vi op for at et endnu større publikum kan blive medejer af ikke blot én, men flere af verdens mest fantastiske biler. Passion for biler, investering i et lukrativt marked og socialt samvær i eksklusive rammer går derfor op i en højere enhed som investor hos os.

Korrelation mellem udviklingen i værdien af superbiler, racerbiler og andre finansielle aktiver

Aktivklasse Amerikanske aktier Europæiske aktier Obligationer Ejendomme Superbiler Racerbiler
Amerikanske aktier 100,0%
Europæiske aktier 78,1% 100,0%
Obligationer 8,0% 8,7% 100,0%
Ejendomme 18,4% 26,5% -10,8% 100,0%
Superbiler 3,5% -1,9% 5,8% -2,4% 100,0%
Racerbiler -10,2% -7,1% -5,8% 4,8% 23,0% 100,0%

 

Note: Korrelationer er beregnet på grundlag af månedlige afkast i perioden fra januar 2004 til januar 2022. Afkastet på amerikanske og europæiske aktier er baseret på udviklingen i henholdsvis S&P 500 og Eurostoxx 600. Afkastet på obligationer er baseret på Bloomberg Euro-Aggregate index. Afkastet på ejendomme er baseret på udviklingen i kvadratmeterprisen på danske ejerlejligheder.
Kilde: Bloomberg, FinansDanmark og Selected Car Investment.

Hvem kan investere?

Selected Car Investment Management er som udgangspunkt for professionelle investorer, som ønsker at diversificere deres investeringer.

Minimumsindskuddet er derfor på 750.000 kr. og vi har nogle klare kriterier, som skal opfyldes for at du kan blive betragtet som professionel investor. Så snart disse kriterier er opfyldt er det nemt at investere hos Selected Car Investment Management.

Vi realiserer bildrømme

Når vi hver dag formår at kombinere vores ekspertviden på biler, sammen med den analytiske tilgang på investeringer og det helt rette internationale netværk udgør vi i vores øjne den rette sparringspartner til at hjælpe vores kunder med at realisere deres bildrømme.